WEGEN EN BERMLIJNEN

Hieronder een paar voorbeelden van verschillende wegen. De kleur geeft aan wat voor soort weg het is. De zwarte lijnen aan beide zijde heten bermlijnen.


INGETEKENDE LIJN 

De zwarte lijn is de ingetekende lijn. Dit wordt soms ook IL genoemd.

Ingetekende lijn

PUNT

Het snijpunt van het kruis in de cirkel is het punt waar u doorheen moet rijden. Dit symbool wordt o.a. gebruikt om de start en finish weer te geven. En natuurijk een punt bij de systemen "punten-kortste- route" en "punten-vrije-route".


of
Punt

PIJL

De pijl neemt u helemaal op in uw route. Natuurlijk alleen in de richting van de pijl.

Pijl

CIJFER

Dit is het cijfer dat bij een punt of pijl hoort. Hier rijdt u dus NIET doorheen.

cijfer

VRIJE ROUTE BINNEN CIRKEL

Als de werkelijke situatie erg afwijkt van de kaart dan wordt dit met een cirkel aangegeven. U doet net alsof de kaart en werkelijkheid geijk zijn. 

Veel kruisingen op kaart zijn inmiddels veranderd in rotondes. Dit mag u sowieso als gelijk beschouwen.  

Vrije route binnen cirkel

ANDERE WEERGAVE

Soms worden er net andere tekens en kleuren gebruikt. Kijk maar eens hieronder:

LEGENDA

Vrijwel altijd staat in het reglement een legenda opgenomen. Hier staat enorm veel informatie op die onderweg kan helpen!