PUNTEN KORTSTE ROUTE

Bij het systeem "punten kortste route" tekent u een route in waarbij de route tussen elk punt zo kort mogelijk is. Dus niet de totaal kortste route maar de onderlinge. 

ZO WERKT HET:

  • Van start naar finish via de punten in oplopende volgorde.
  • Tussen de punten de kortste route.
  • U tekent een aaneengesloten route in.
  • Keren op de weg mag dus niet als onderdeel van uw route.
  • U gebruikt alleen wegen die op de kaart staan.
  • Deze ingetekende route gaat u zo precies mogelijk proberen te rijden.


U mag echter nooit door het cijfer rijden! Hier staat het cijfer niet op een weg dus deze blokkeert niets.


PUNTEN VRIJE ROUTE

Een ander systeem is de "punten vrije route". Nu mag u alle wegen gebruiken. Ook die niet op kaart staan. Wel houdt u zich aan alle verkeersregels. De truc is nu om exact op het punt te komen (binnen een straal van  bijvoorbeeld 25 meter).

ZO WERKT HET:

  • Van start naar finish via de punten in oplopende volgorde.
  • De route tussen de punten is volledig vrij.
  • U houdt zich wel aan alle verkeersregels.
  • Bij een punt kan een controle staan binnen een straal van b.v. 25 meter