FOTO RIT

Dit is een routeopdracht of routeomschrijving. U voert de foto opdachten in volgorde uit. Dit kan genummerd zijn of van boven naar beneden.

Hier een voorbeeld.


ZO WERKT HET:

  • U rijdt van foto naar foto.
  • Tussen twee foto opdrachten volgt u de doorgaande weg.
  • Er kunnen afstanden zijn weergegeven. 
  • Elke foto situatie is in één oogopslag te zien vanuit de auto.
  • Lijkt een situatie niet? Rijdt dan door naar de volgende splitsing.

TIP: 

Mocht u de weg zijn kwijt geraakt, rijdt dan terug naar de situatie waar u nog goed zat. Ga vervolgens nog één situatie verder terug. Hier heeft u waarschijnlijk een fout gemaakt.

NIET ALLE WEGEN ZIJN WEERGEGEVEN: 

  • Doodlopende wegen.
  • Eigen wegen.
  • Verboden toegang of beperkings wegen (bv uitgezonderd plaatselijk verkeer)
  • Zandpaden
  • Fietspaden

Soms staan deze wegen ter verduidelijking wel aangegeven.